Advies

Op de vele gebieden waarmee u als ondernemer te maken krijgt kunnen wij u van advies dienen. Juist voor de startende ondernemer is dit een belangrijk aspect. U hebt plannen en initiatieven en wil die graag verwezenlijken. Dat is een goed moment om u te laten adviseren over de keuzes die gemaakt moeten worden, of om een ander te hebben voor een check of u alle aspecten in beeld hebt. Ook de vraag "Wat moet nu en wat kan later?" is vaak een heel belangrijke. Er zitten immers maar vierentwintig uren in één dag. Niet alleen waar het gaat om het oprichten van een nieuwe onderneming en de keuzes die daarbij gemaakt moeten worden maar ook bestaande ondernemingen komen regelmatig voor keuzes te staan waarbij wij u kunnen adviseren.
Bij advisering kunt u onder andere denken aan: